Přidej se k nám do týmu a posouvej hranice s námi!

Kromě zákaznických projektů se soustředíme na výzkumné a vzdělávací projekty na akademické půdě Západočeské univerzity v Plzni a Technické Univerzity v Ostravě. Zajišťujeme studentům kontakt s našimi produkty a snažíme se jim přiblížit jejich aplikaci v reálném světě. Studenti tak mají možnost spolupracovat na vývoji a testování nových senzorů již během studia.

Podporované projekty:
Spolupráce na platformě nových technologií FEI CPIT TL3 (VŠB Technická Univerzita v Ostravě)
Sponzorování SVOČ – přehlídka studentských odborných prací (ZČU Plzeň)

Spolupráce
s univerzitami

Bakalářské
a diplomové práce

Dlouhodobá
spolupráce

Využití teorie v praxi

Obory, v nichž se u nás uplatníte

Vývoj aplikačního SW

Vývoj aplikačního SW

Vyvíjíme interní konfigurační nástroje pro podporu a automatizované testování i komplexní aplikace pro koncové zákazníky – nejčastěji prostřednictvím C# či platformy .NET framework včetně integrace cloudových řešení, ovladačů hardwarových zařízení a následné správy.

Vývoj embedded SW

Vývoj embedded SW

Naše řešení zahrnuje celý proces vývoje embedded softwaru počínaje analýzou obecných a systémových požadavků přes tvorbu architektury, designu a samotný vývoj až po správu, podporu a konzultační činnost s ohledem na veškeré potřebné procesy a normy.

Systémové testování

Systémové testování

Stavba testovacích zařízení

Stavba testovacích zařízení

Automatizace a bezpečnost

Automatizace a bezpečnost

Aktuálně z Leuze

Posouvej hranice s námi!

Chcete být součástí Leuze? Napište nám!

Dan Mikulič

+420 732 949 541